* Odmiany dostępne u wybranych dystrybutorów

BATIS F1    

Nowa odmiana mieszańcowa zarejestrowana w 2020 roku.Posiada gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

Odmiana dostępna w sieci dystrybucyjnej firmy ProCam Polska sp. z o.o.