* Odmiany dostępne u wybranych dystrybutorów

Rapool: odmiana o podwyższonej odporności na najczęściej występujące rasy kiły kapusty.

CROTORA F1 to najnowsza propozycja na pola porażone kiła kapusty (06_2021)