* Odmiany dostępne u wybranych dystrybutorów

"Akademia rzepaku" Pępowo 21.05.2019 r.

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu "Akademia rzepaku" tym razem na polach stacji hodowlanej NPZ Lembke w Pępowie.

PROGRAM SPOtKANIA:
09.30–Rejestracja uczestników

09.50 Wyjazd na poletka doświadczalne

sesja polowa:
■ 10.00–10.15  Jak powstają nowe odmiany? – Tomasz Mikulski, hodowca rzepaku ozimego,  
           szef stacji doświadczalnej NPZ Lembke w Goli

■ 10.15–11.00 Optymalizacja wykorzystania potencjału plonotwórczego rzepaku  
          – dr hab. Witold Szczepaniak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
■ 11.00–11.20  Odmiany rzepaku nowej generacji – Artur Kozera, Rapool Polska

sesja konferencyjna:
■ 12.00–12.45 Bieżąca sytuacja na plantacjach rzepaku – choroby występujące wiosną  
        – prof. dr hab. Marek Korbas, Instytut Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu
■ 12.45–13.15 Jesienna ochrona rzepaku – pierwsze kroki w budowaniu plonu  
                      – dr Paweł Kazikowski, BASF
■ 13.15–13.45  Sprawdzone produkty do nawożenia rzepaku – Piotr Kotowski, TradeCorp
■ 13.45–14.15  Poszukiwanie odporności rzepaku ozimego na stresy biotyczne i abiotyczne
                       – Artur Kozera, Rapool Polska
■ 14.15 Obiad

SERDECZNIE ZAPRASZAMY