* Odmiany dostępne u wybranych dystrybutorów

Akcja rabatowa 2019

Zapraszamy do udziału w tegorocznej "Akcji rabatowej". Ze względu na wyjątkowo trudny sezon wegetacyjny wprowadzamy jeszcze wyższe rabaty dla sprawdzonych i stabilnych odmian ATORA F1 i PRINCE F1. Premiujemy zakup nasion rzepaku ozimego z hodowli Rapool. Możliwe do uzyskania rabaty to 130 zł, 100 zł, 70 zł oraz 20 zł za jednostkę siewną.

Warunki  uczestnictwa w AKCJI RABATOWEJ 2019


1.  Kup minimum 8 jednostek siewnych odmian objętych akcją promocyjną, wprowadzanych do obrotu przez firmę RAPOOL Polska.

2.  Wypełnij formularz uczestnictwa poprzez platformę internetową www.rapool.pl prowadzoną przez RAPOOL Polska.


3.  Wydrukuj i podpisz formularz, a następnie wraz z kopiami dowodów zakupu (FV) wyślij na adres organizatora akcji rabatowej w nieprzekraczalnym terminie do 15.10.2019 r.:  

RAPOOL Polska sp. z o.o.   
AKCJA RABATOWA  2019
ul. Straszewska 70
62-100 Wągrowiec


4.  Za spełnienie powyższych warunków otrzymasz rabat w wysokości 130zł, 100zł, 70zł lub 20zł netto za zakup każdej jednostki siewnej według tabeli rabatów.

5.  Wypłata rabatów nastąpi przelewem na podstawie noty uznaniowej, którą uczestnik otrzyma po zweryfikowaniu przez organizatora przesłanego formularza uczestnictwa wraz z dowodami zakupu. Notę po otrzymaniu należy podpisać i odesłać na adres Rapool Polska w terminie 14 dni od jej otrzymania. Jest to warunek konieczny aby otrzymać przyznany rabat. Wpłata nastąpi najpóźniej do 15.12.2019 roku.

 

 

REJESTRACJA

ZAPRASZAMY