* Odmiany dostępne u wybranych dystrybutorów

Przyroda budzi się do życia, rzepak „wystartował”!

Przyroda obudziła się do życia. Rzepak rozpoczął intensywny wzrost.

Głekoki system palowy to zabezpieczenie przed suszą.
 Głekoki system palowy to zabezpieczenie przed suszą.
W końcu marca i na początku kwietnia wystąpiły duże nocne spadki temperatur. W niektórych regionach dochodziły do -10oC. Szczególnie w zachodniej części Polski, gdzie wegetacja rozpoczyna się wcześniej, pojawiły się uszkodzenia pędów głównych i pęknięcia łodyg wywołane spadkiem temperatury. Może to skutkować bezpośrednimi startami mrozowymi, ale także wtórnymi spowodowanymi przez choroby. W konsekwencji może dojść do utraty części plonu.  Dlatego pamiętajmy o wykonaniu zabiegów fungicydowych, oraz w miarę potrzeb insektycydowych. Dostarczajmy dolistnie składników pokarmowych oraz preparatów przyśpieszających regenerację i poprawiających kondycję (aminokwasy, biostymulatory itp.). Rzepak do swojego wzrostu potrzebuje składników odżywczych, wody, temperatury i energii słonecznej.  

Aby osiągnąć określoną fazę rozwojową rzepak powinien skumulować ściśle określoną sumę temperatur efektywnych (suma średnich temperatur dobowych), a wygląda to następująco:

- 900oC-dni - początek wydłużania pędu, (rozeta) 

- 1050oC-dni – pęd 20 cm

- 1080oC-dni - „zielony pąk” na pędzie głównym, pąki kwiatowe widoczne z góry

- 1150oC-dni -„zielony pąk” na pędach bocznych, paki kwiatowe widoczne z góry

- 1200oC-dni -„żółty pąk”, widoczne pierwsze płatki w pąkach pędu głównego

- 1450oC-dni - pełnia kwitnienia: otwartych 50% kwiatów w kwiatostanie

- 1600oC-dni  - pojedyncze rośliny kończą kwitnienie – dokwitanie

- 1600oC-2100oC-dni - formowanie i rozwój łuszczyn

- 2400oC-dni - dojrzałość pełna (nasiona we wszystkich prawie łuszczynach brązowoczarne i twarde)

W bieżącym sezonie wegetacyjnym najprawdopodobniej największym zagrożeniem będzie niewystarczająca ilość wody. Już teraz na polach widać niedobory wilgoci, szczególnie obserwujemy to w gospodarstwach, które wykonują siewy roślin jarych. Jak wynika z obserwacji, rzepak ozimy ma bardzo dobrze rozwinięty system korzeniowy i powinien poradzić sobie z okresowymi suszami. Należy zwrócić uwagę, że w takich warunkach najlepiej poradzą sobie odmiany średniowcześnie dojrzewające, a takie właśnie proponuje hodowla Rapool.