* Odmiany dostępne u wybranych dystrybutorów
Kanada

Kanada

Zbiory 2019 – kombajn versus śnieg i mróz

Obecne zbiory rzepaku spadły o 708 500 ton do 18,6 mln ton (-8,3 % względem 2018 lub -2,9 % poniżej pięcioletniej średniej). Rolnictwo kanadyjskie mówi już o "piekielnych niskich zbiorach". Wczesna zima z obfitym śniegiem i deszczem wstrzymała proces zbiorów na ponad  800 000 hektarach, które zostaną zebrane wczesną wiosną 2020. Stawia to wynik końcowy pod znakiem zapytania. 

Quelle: https://www.graincentral.com/markets/canadian-farmers-cant-take-a-trick-this-year/, 13.12.2019
Rosja

Rosja

Rzepak nadal utrzymuje wysokie tempo

Rosnący rynek rzepaku w Rosji podkreśla jego pozycję w rosyjskim przemyśle produkcji oleju rzepakowego. W oparciu o zwiększające się areały oraz rosnące plony, Rosja była w stanie podwoić swoją produkcję rzepaku w ciągu ostatnich 5 lat. W oparciu o ostatni raport roczny USDA dotyczący produkcji rzepaku w Rosji, w tym roku osiągnie ona 2,27 mln ton - czyli nowy rekord produkcji. Areał  uprawy zwiększył się do 1,69 mln hektarów a plony szacuje się na 1,38 t/ha.

Quelle: USDA 2019, Rosja: Oilseeds and Products Annual, July 11th 2019, https://www.fas.usda.gov/data/russia-oilseeds-and-products-annual-3, 13.12.2019
Francja

Francja

Rzepak dba o glebę

Rzepak jest znany jako czynnik zwiększający próchnicę oraz pobudzający żyzność gleby w rolnictwie europejskim. Lepszy współczynnik nasiona-słoma 1:1,7 w porównaniu ze zbożami (1:0,8) stymuluje zawartość próchnicy, i ostatecznie żyzność gleby. Eksperci z Francji pokazują, że rzepak ma w porównaniu z innymi ważnymi uprawami rolniczymi, najwyższą zdolność do asymilacji węgla - 1700 kg C/ha.

Quelle: SOLéBIOM : Les entrées de carbone par les résidus de cultures, 07.12.2018 http://www.agro-transfert-rt.org/wp-content/uploads/2019/01/5-Colloque_SoleBIOM-AMG_Session2_JC-MOUNY_vf.pdf, 13.12.2019
Litwa

Litwa

Nowe rekordy powierzchni uprawy rzepaku na rok 2020

Producenci rzepaku w krajach bałtyckich zwiększyli areał uprawy do ponad 400 000 hektarów pod zbiory w 2020, co stanowi swoisty rekord dla krajów bałtyckich. W oparciu o wysoki potencjał odmian ozimych, dobre warunki siewu oraz wysokoplonujące odmiany z nowymi cechami odpornościami/tolerancjami na Phoma, Verticillium czy TuYV rolnicy zwiększyli areał uprawy rzepaku na Litwie do 235 000 ha, w Łotwie do 115 000 ha oraz w Estonii do 55 000 ha.

Quelle: Rapool International 2019, 13.12.2019
Republika Czeska

Republika Czeska

TEMPTATION wyznacza nowe standardy dla niskich i intensywnych technologii uprawy rzepaku

Odmiana rzepaku TEMPTATION wyznaczyła nowe standardy plonowania w ostatnich testach technologicznych SPZO (SDO), w których najbardziej obiecujące mieszańce z czeskiego rynku rzepaku są testowane w niskich i intensywnych poziomach uprawy. Odmiana TEMPTATION uzyskała pierwsze miejsce w obu wariantach testu, osiągając 113 % względem plonu wzorca, oraz dodatkowo sprawdziła się jako jedyna z plonem 5 t/ha w testach upraw o niskiej intensywności.  

Quelle: Testy SPZO, SDO 2018-2019, 13.12.2019
WIELKA BRYTANIA

WIELKA BRYTANIA

Rzepak wciąż zmaga się z ciężkimi warunkami

Plony w 2019 wyniosły jedynie 1,75 mln ton (-0,26 mln ton względem 2018), przyczyną znacznego spadeku areału była presja ze strony szkodników. Napędza to import rzepaku z EU28 i Ukrainy oraz odpowiednio import oleju słonecznikowego z obszaru Morza Czarnego. W oparciu o wysokie ryzyko produkcyjne oraz problemy ze szkodnikami, eksperci z Rady Rozwoju Rolnictwa i Ogrodnictwa (AHDB) zmniejszyli swoje oszacowanie areału na rok 2020 do jedynie 406 000 hektarów (- 23 % względem 2018).

Quelle: https://ahdb.org.uk/news/rapeseed-planted-area-intentions-see-declines-from-a-difficult-last-season-grain-market-daily, 13.12.2019