* Odmiany dostępne u wybranych dystrybutorów

Plony rzepaku i szacunki produkcji w Niemczech skorygowano w górę.

Zgodnie z najnowszą prognozą zbiorów dla Niemiec (DRV), tegoroczne plony, areał i produkcja rzepaku ozimego będą wyższe niż wcześniej zakładano. Oczekuje się, że średnia krajowa wyniesie 3,54 t/ ha, co oznacza wzrost o 7% w porównaniu z rokiem poprzednim. W monitoringu zbiorów prowadzonym przez  RAPOOL, w którym do tej pory zaraportowało 290 rolników, średni plon odmian RAPOOL osiągnął  poziom 4,2 t/ha, jest to wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ponadto około 80%  plantatorów stwierdziło, że odmiany RAPOOL są stabilne w plonowaniu i charakteryzują się odpornością na wyleganie, 70% badanych potwierdziło, że genetyka RAPOOL jest łatwa lub nawet bardzo łatwa w omłocie.