* Odmiany dostępne u wybranych dystrybutorów

Rzepak jest nadal najbardziej zyskowną rośliną oleistą

Z powierzchnią 300 000 ha rzepak ozimy jest jedną z głównych upraw na Węgrzech. W oparciu o roczne dane liczbowe dotyczące  rentowności głównych roślin uprawnych na Węgrzech (bez dotacji), otrzymanych od Instytutu Badawczego ds. Ekonomiki Rolnej (AKI), możemy uznać, że uprawa rzepaku jest bardzo opłacalna. Ostatnia analiza (2014 – 2018) pokazuje, że dochody z rzepaku w wysokości 222 €/ha zajmują pierwsze miejsce, drugie miejsce zajmuje kukurydza. Porównanie ze słonecznikiem (162 €/ha) oraz soją (57 €/ha) podkreśla jego wagę jako cennej uprawy przynoszącej zyski węgierskim rolnikom.