* Odmiany dostępne u wybranych dystrybutorów

Dostawy rzepaku pod presją

Na podstawie prognoz produkcji rzepaku (uwzględniając  zimę i wiosnę) zbiory w 2020 w 28 krajach UE szacuje się na 17,1 mln ton, w związku z tym krajowe tłocznie oleju nadal będą uzależnione w znacznym stopniu od importu rzepaku. Nieznacznie większe prognozy zbioru bazują na dobrze rozwiniętych łanach rzepaku w Niemczech, Francji i Rumunii. Większy wzrost produkcji jest ograniczany niższymi szacunkami w przypadku Danii, Szwecji oraz Łotwy gdzie warunki uprawy doprowadziły do słabej kondycji po zimie.