* Odmiany dostępne u wybranych dystrybutorów

Analiza porównawcza (benchmarking) - kluczowym narzędziem zwiększającym efektywność?

W celu porównania danych dotyczących produkcji z innymi rolnikami, brytyjska organizacja AJDB stworzyła narzędzie zwane Farmbench. Ostatnia analiza produkcji rzepaku w UK pokazała, że czołówka 25% plantatorów miała szczególnie niskie koszty środków ochrony roślin, nawozów i kosztów stałych. Ci rolnicy stosowali o 17% mniej nieorganicznych nawozów niż rolnicy z najwyższymi kosztami oraz zaoszczędzili 18% kosztów środków ochrony roślin. Głównym czynnikiem napędzającym marże są jednakże koszty pracy, jako że 25% czołowych gospodarstw pracuje na 286 hektarach przypadających na jednego pełnoetatowego pracownika podczas gdy najsłabiej wypadające 25% gospodarstw pracuje na 190 ha przypadających na jednego pracownika pełnoetatowego.