* Odmiany dostępne u wybranych dystrybutorów

Średnica szyjki korzeniowej jako narzędzie do prognozowania plonów?

Petr Baranyk (SPZO – Czeskie Stowarzyszenie Hodowców Rzepaku) przedstawił podczas swojej prezentacji na corocznym spotkaniu Hluk pod koniec listopada 2019 r. pozytywne prognozy zwiększenia produkcji rzepaku ozimego w Czechach w 2020. W oparciu o pomiary średnicy szyjki korzeniowej można opracować pierwsze prognozy plonów na nadchodzące żniwa. Łany rzepaku mające  obecnie 11,5 mm średnicy stanowią obiecującą podstawę wiosną, w porównaniu z 9,2 mm w zeszłym roku. Teoria ta potwierdziła się przy prognozach plonowania COCERAL (styczeń 2020), gdzie oszacowano wielkość plonu na 3,18 t/ha w 2020 w porównaniu z 3,07 t/ha w 2019.