* Odmiany dostępne u wybranych dystrybutorów

Białoruś zwiększa eksport oleju rzepakowego na nowy poziom

Na Białoruskiej Giełdzie Towarowej w styczniu i lutym 2020 roku odnotowano wzrost eksportu oleju rzepakowego do wartości 3,5 mln dolarów. Jest to 26 krotny wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. Wchodząc w szczegóły eksport dotyczył 4 600 ton tłoczonego oleju rzepakowego, jest to ilość 22 razy wyższa niż w roku 2019. Głównymi odbiorcami były Łotwa, Litwa, Estonia oraz Szwajcaria. Białoruska Giełda Towarowa (BUCE) jest ważną giełdą dla krajów Europy Wschodniej. Główną jej funkcją jest wpieranie eksportu białoruskich przedsiębiorstw oraz ułatwienie firmom zagranicznym wejście na rynek Białorusi.