* Odmiany dostępne u wybranych dystrybutorów

Rzepak pozostaje "problemową uprawą"

Sondaż kondycji upraw (EBS) organizowany przez Andersons Centre, ze wsparciem Stowarzyszenia Niezależnych Konsultantów ds. Upraw (AICC) każdego roku dokonuje oceny upraw po zimie. Obecne szacunki dla rzepaku ozimego pokazują kolejny spadek o 38 000 ha spowodowany krytycznymi warunkami w trakcie wegetacji, głównie przez deszczową jesień oraz silną presję ze strony pchełki rzepakowej (Psylliodes chrysocephala). Prognozowany areał uprawy przeznaczonych do zbioru w 2020 wynosi obecnie jedynie 361 000 ha.