log
* Odmiany dostępne u wybranych dystrybutorów

Monitoring pchełki rzepaczanej

2020

W związku z rozprzestrzenianiem się pchełki rzepakowej na plantacjach rzepaku chcielibyśmy Państwa prosić o pomoc w monitoringu tego szkodnika. Chcemy określić regiony, w których pchełki występują z największym nasileniem i określić szkodliwość jaką powodują w okresie jesiennym. Te dane pomogą w ustaleniu skutecznej długoterminowej optymalizacji zwalczania tego szkodnika.Określenie aktywności pchełek najlepiej wykonać wykorzystując wcześnie wystawione żółte naczynia (od fazy liścieni). Na większych polach należy wystawić kilka naczyń, ustawić w miejscach na brzegach pola, skraju lasu itp. W przypadku braku żółtych naczyń należy monitorować uszkodzenia liścieni i liści przez chrząszcze (wygryzione otwory), a od października / listopada można zaobserwować inwazję larw. Bardzo szkodliwy jest minujący żer larw, które drążą korytarze w ogonkach liściowych, nerwach liściowych oraz pędach.

Jeżeli zaobserwowałeś presję i uszkodzenia na roślinach przez pchełki podaj swoje dane dotyczące lokalizacji, stopnia uszkodzenia itp. Wprowadzone przez Ciebie informacje zostaną wyświetlone na mapie. Wśród wszystkich uczestników monitoringu, którzy wprowadzą dane na temat stopnia porażenia roślin przez pchełki rozlosujemy 5 demonstracyjnych jednostek siewnych rzepaku ozimego pod zasiewy w roku 2021.

Możesz u nas bezpłatnie zamówić żółte naczynie do monitoringu ( do wyczerpania zapasów). Prosimy o przesłanie wiadomości podając pełny adres wysyłki wraz telefonem na adres rapool@rapool.pl.

Tydzień

Brak lub niskie porażenie poniżej 25 pchełek od wystawienia naczynia lub siewu.
Aktualnie: 4
Średnie porażenie więcej niż 25 pchełek/żółte naczynie
Aktualnie: 1
Duże porażenie więcej niż 50 pchełek/żółte naczynie. Próg szkodliwości jest przekroczony, jeśli w ciągu 3 tygodni wykryto więcej niż 50 pchełek/żółte naczynie

Aktualnie: 0

Sprawdź czy uszkodzenia zostały spowodowane przez pchełki czy inne szkodniki (np.. ślimaki, tantnisia, gnatarza)
Na liściach widać tylko pojedyńcze uszkodzenia. - © by rapool-ring.gmbh Na liściach widać tylko pojedyńcze uszkodzenia.
Aktualnie: 1
Uszkodzenia na liściach stanowią poniżej 10% powierzchni. - © by rapool-ring.gmbh Uszkodzenia na liściach stanowią poniżej 10% powierzchni.
Aktualnie: 2
Bardzo duża ilosć uszkodzeń pwyżej 10%. Liście są perforowane jak sito. - © by rapool-ring.gmbh Bardzo duża ilosć uszkodzeń pwyżej 10%. Liście są perforowane jak sito.
Aktualnie: 0

Prosimy kilkakrotnie skontrolować po 10 roślin, najniższe ogonki liściowe i wygryzione otwory przez larwy
Brak żerowania lub pojedyńcze uszkodzone rośliny.
Aktualnie: 2
Kilka roślin z śladami żerowania.
Aktualnie: 2
Więcej niż 3 larwy/roślinę - słabe plantacje więcej niż 5 larw/roślinę - dobre plantacje .
Aktualnie: 0

Kod pocztowy *
Data *

Niepoprawny kod pocztowy

Podanie danych kontaktowych
Zwrot grzecznościowy:
Imię :
Nazwisko :
Firma/gospodarstwo:
Wielkość gospodarstwa :
Powierzchnia uprawy rzepaku :
Ulica:
Numer domu :
Kod pocztowy :
Poczta:
e-mail:
Telefon:
Fax :
 
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Rapool Polska Sp. z o.o. w Wągrowcu, KRS 0000142209, moich danych osobowych w celach związanych z moim udziałem w monitoringu szkodników prowadzonym przez Rapool Polska Sp. z o.o.
 
Zaznacz swoją lokalizację za pomocą myszki. W tm celu znajdź ją na mapie, a następnie kliknij. Jeśli zajdzie potrzeba ustaw znacznik w dokładnej pozycji.