* Odmiany dostępne u wybranych dystrybutorów

Monitoring szkodników

W związku z rozprzestrzenianiem się wiosennych szkodników rzepaku chcielibyśmy Państwa prosić o pomoc w ich monitoringu.

Chcemy określić regiony, w których z największym nasileniem występują takie szkodniki jak: chowacz brukwiaczek oraz słodyszek rzepakowy. Te dane pomogą w ustaleniu skutecznej długoterminowej optymalizacji ich zwalczania. Określenie aktywności szkodników najlepiej wykonać wykorzystując wcześnie wystawione żółte naczynia (temperatura gleby 5-6°C). Na dużych polach należy wystawić kilka naczyń, ustawić je na brzegach pola, skraju lasu itp.

Wprowadź swoje dane tylko wtedy, gdy zaobserwowałeś dużą presję ze strony szkodników. Wprowadzone informacje zostaną wyświetlone na mapie.

Uczestnicy akcji mogą bezpłatnie zamówić żółte naczynie do monitoringu (do wyczerpania zapasów). Prosimy o przesłanie wiadomości podając pełny adres wysyłki wraz telefonem na adres rapool@rapool.pl.

Tydzień

Zaznacz swoją lokalizację za pomocą myszki. W tm celu znajdź ją na mapie, a następnie kliknij. Jeśli zajdzie potrzeba ustaw znacznik w dokładnej pozycji.
Aby uzyskać podgląd jaka jest presja agrofagów w Twoim regionie wybierz przycisk z nazwą właściwego szkodnika.
 
   Chowacz brukwiaczek
 
   Słodyszek rzepakowy
 

Nanieś dane:


Kliknij odpowiednie poziomy porażenia przez poszczególne agrofagi. Możliwa jest również jedna odpowiedź, nie musisz uwzględniać obu szkodników..

Chowacz brukwiaczek (żółte naczynie)

brak chrząszczy

mniej niż 5 chrząszczy/żółte naczynie w ciągu 3 dni

więcej niż 5 chrząszczy/żółte naczynie w ciągu 3 dni


Słodyszek rzepakowy (liczenie/otrzepywanie szkodników na 10 roślinach w rzędzie)

brak chrząszczy

słabe rośliny <5 chrząszczy/pęd główny, silny rośliny <10 chrząszczy/pęd główny

słabe rośliny > 5 chrząszczy/pęd główny, silny rośliny > 10 chrząszczy/pęd główny


Kod pocztowy *
Data *
 
Podanie danych kontaktowych
Zwrot grzecznościowy:
Imię :
Nazwisko :
Firma/gospodarstwo:
Wielkość gospodarstwa :
Powierzchnia uprawy rzepaku :
Ulica:
Numer domu :
Kod pocztowy :
Poczta:
e-mail:
Telefon:
Fax :
 
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Rapool Polska Sp. z o.o. w Wągrowcu, KRS 0000142209, moich danych osobowych w celach związanych z moim udziałem w monitoringu szkodników prowadzonym przez Rapool Polska Sp. z o.o.