Jak obliczyć wartość wysiewu inną niż standardowa?

@akademiarzepaku5409 #rolnictwo #agriculture #rzepak #nasiona

Filmy