AKADEMIA RZEPAKU w Spytkówkach, 21 kwietnia 2022r.

Oceniamy kondycję rzepaku w stacji doświadczalnej RAPOOL w Spytkówkach woj. wielkopolskie.

Filmy