Rzepak - ocena kondycji roślin, RAPOOL, 08.04.2022

prof. Witold Szczepaniak ocenia kondycję roślin w doświadczeniach z terminami siewu i 3 poziomami wiosennego nawożenia azotem

Filmy