Akademia rzepaku Krzemieniewo, woj. wielkopolskie, 24 05 2022,

Wideo relacja z Akademii rzepaku, którą zorganizowaliśmy w Krzemieniewie oraz polach stacji doświadczalno-hodowlanej NPZ Lembke w Grodzisku k/Gostynia. 24.05.2022.

Filmy