🌱 | Czy rzepak czeka na azot? | 𝗡𝗘𝗪𝗦 𝗣𝗢𝗟𝗢𝗪𝗬

Z wizytą w Stacji Hodowlano Doświadczalnej RAPOOL i lustracja rzepaku Metropol F1 w późnym wrześniowym siewie. ------------------------- 0:00 - Wstęp 0:23 - Stacja hodowlano-doświadczalna Rapool 1:40 - Ocena stanu przezimowania rzepaku 3:23 - Wiosenna wegetacja rzepaku 5:45 - Kierunek hodowli nowoczesnych odmian - Metropol F1

Filmy