Rzepak po zimie - Akademia Rzepaku, 24.03.2022 r.

Profesor Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu omawia bieżącą sytuację na polach rzepaku. Pana profesora gościliśmy na Akademii Rzepaku, 24.03.2022 r. w Knybawie k. Trzeczwa.

Filmy