#1 POLE ROZMÓW podcast o uprawie rzepaku... i nie tylko

Artur Kozera manager produktu i marketingu RAPOOL Polska rozmawia z profesorem Witoldem Szczepaniakiem z Uniwersytety Przyrodniczego w Poznaniu na temat aktualnej sytuacji (luty/marzec 2024 ) w nawożeniu rzepaku. Zapraszamy do wysłuchania! Nagranie zostało zrealizowane w TOK JOB Studio w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mieścisku. @rapoolpolska7302 @akademiarzepaku5409 @uniwersytetprzyrodniczywpo1955 #rolnictwo #rzepak #nawożenie #podcast

Filmy