Jak wyglądają nasze poletka - wysiane 2 września w Grabonogu. Zapraszamy do pierwsze lustracji.

@akademiarzepaku5409 #rolnictwo #agriculture #rzepak

Filmy