Rzepak ozimy - oceniamy kondycję roślin w stacji hodowlanej w Spytkówkach, woj. wielkopolskie

Lustracja kondycji odmian rzepaku na poletkach doświadczalnych RAPOOL. 12.10.2022

Filmy