Agrotechnika

Fazy rozwojowe rzepaku – skala BBCH
Fazy rozwojowe rzepaku – skala BBCH

W wielu krajach wykorzystuje się skalę BBCH do identyfikacji faz fitofenologicznych roślin uprawnych. Została ona opracowana dla wielu gatunków roślin jedno- i dwuliściennych. Przedplon
Przedplon

Najlepszymi przedplonami pod rzepak są rośliny wcześnie „schodzące” z pola i pozostawiające bardzo dobre stanowisko. Struktura plonu
Struktura plonu

Potencjał plonowania rzepaku szacowany jest na 9 ton nasion. Jednak w praktyce wykorzystywany jest on najczęściej na poziomie ok 50%.Wymagania glebowe
Wymagania glebowe

Najlepszym stanowiskiem dla rzepaku są bardzo dobre lub dobre gleby kompleksów pszennych lub żytnich. Wymagania klimatyczne
Wymagania klimatyczne

Uzyskiwanie wysokich plonów rzepaku uzależnione jest od dostępności wody oraz od przebiegu temperatur.