PRINCE F1

…nowa generacja rzepaku

RZEPAK OZIMY

OPIS  ODMIANY

Przez wiele lat materiał siewny był zabezpieczany zaprawami insektycydowymi, wpływało to na kontrole liczebności populacji szkodników rzepaku. Pośrednio dotyczyło to również wektorów (mszyc) przenoszących wirusa żółtaczki rzepy. Tym samym negatywny wpływ wirusa na poziom plonu był niezauważalny. Nie zwiodło to jednak czujności hodowców, którzy stale inwestowali i inwestują w poszukiwanie odmian odpornych na patogeny. Ponadto tendencja do ograniczania możliwości stosowania środków ochrony roślin oraz następujące zmiany klimatyczne (długa ciepła jesień, łagodna zima lub jej brak) sprzyjają rozwojowi i zwiększeniu populacji mszyc, które są głównym nośnikiem wirusa. W związku z tym głównym założeniem hodowli stało się oddanie plantatorom odmian posiadających odporność na wirusa (TuYV). Ze względu na wyeliminowanie zapraw insektycydowych widać w wielu krajach rosnące znaczenie odmian odpornych. Okres potrzebny na wyhodowanie odmiany to 10 lat. Wynika z tego, że program rozwoju odmian odpornych na TuYV, w tym PRINCE F1 rozpoczął się już 2007 r. Zagadnienie dotyczące wirusa żółtaczki rzepy i jego możliwości wpływania na plon znane jest już od ponad 30 lat. Straty mogą być szczególnie wysokie, jeżeli porażenie nastąpi jesienią. Rośliny mogą być osłabione, gorzej zimują, a tym samym niżej plonują.

W prowadzonych projektach badacze poszukiwali genu naturalnej oporności, odkryli ją, a następnie wprowadzili do hodowli rzepaku. Od początku lat 2000 dokonywano krzyżowań, opracowano techniki hodowli genetyczno-molekularnej, które zapewniają skuteczniejszą hodowlę i umożliwiają pracę hodowlaną na dużej liczbie linii hodowlanych i testowych. Dzisiaj odporność na TuYV jest jednym z kilku czynników, które ograniczają straty i zapewniają stabilność plonowania.

dr Carsten Oertel,
Hodowca DSV AG, Niemcy

PRINCE to jedna z pierwszych w Europie odmian mieszańcowych w typie kompaktowym z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Charakteryzuje się niższą (10-15 cm) wysokością w porównaniu z konkurencją. Szybko buduje biomasę jesienią. Bardzo wczesne kwitnienie (2-7 dni wcześniej niż inne odmiany). Średniowcześnie dojrzewa. Odmiana jest tolerancyjna na okresowe susze. Ze względu na pokrój wykazuje się bardzo dużą odpornością na wyleganie. Bardzo wysoka zimotrwałość, potwierdzają to wyniki plonowania na północnym wschodzie Europy.

PRINCE F1 to najnowszy wyhodowany mieszaniec w szerokiej gamie produktów firmy Rapool. Odpowiada na zapotrzebowanie plantatorów poszukujących do uprawy w swoich gospodarstwach odmian stabilnych, niezawodnych, odpornych, zimotrwałych i tolerancyjnych na stresy. Odmiana kompaktowa tworzy płaską rozetę, która umożliwia bardzo dobre przygotowanie roślin do zimowania. Idealnie nadaje się do uprawy na różnych typach stanowisk od słabszych do bardzo dobrych. Ze względu na dobry wigor rozwoju początkowego może być wysiewana w opóźnionych terminach. Rośliny średniej wysokości odporne na wyleganie. Bardzo wysoka tolerancja na najczęstsze choroby takie jak sucha zgnilizna czy zgnilizna twardzikowa. Odmiana wcześnie kwitnąca i średniowcześnie dojrzewająca

  • czołowe lokaty w badaniach rejestrowych,
  • średnio 117% wzorca
  • rejestracja już po drugim roku badań,
  • średni plon 50,1dt/ha
  • wysoka zawartość oleju w nasionach
  • bardzo dobra zimotrwałość
  • wysoki wigor początkowy

PROFIL  ODMIANY

Przedstawione charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie oficjalnych wyników publikowanych przez Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców. Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

RAPOOL Polska Sp. z o.o.

ul. Straszewska 70

62-100 Wągrowiec
Polska, woj. wielkopolskie
telefon: +48 (67) 26 80 710

faks: +48 (67) 26 80 715

Dane  rejestrowe

RAPOOL Polska Sp. z o.o. :

Sąd Rejonowy w Poznaniu
XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000142209,
Kapitał zakładowy: 1.600.000 PLN,

Zarząd: Andrzej Duszejko, Leszek Goliński, Johannes Peter Angenendt, Dietmar Brauer

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI RAPOOL Polska Sp. z o.o.