Rapsradar

Wielka Brytania
Wielka Brytania
DUKE zwycięzcą w konkursie YEN w Wielkiej Brytanii

Wielokierunkowa odmiana DUKE z hodowli Rapool wykazała się bardzo dobrym wigorem jesiennym w rywalizacji w Wielkiej Brytanii. Ze względu na silną presję pchełki rzepakowej YEN (Yield-Enhancement Network, organizacja zrzeszająca rolników, doradców i naukowców) postanowiła położyć większy nacisk na jesienny wzrost i rozwój rzepaku. Z tego względu zorganizowano współzawodnictwo, w którym uczestniczyło 48 rolników z Wielkiej Brytanii. Celem było lepsze zrozumienie, jakie czynniki wpływają na rozwój rzepaku w okresie jesiennym. W ocenie uwzględniano takie parametry jak: pokrój rośliny, równomierne rozmieszczenie, wyrównanie roślin, wigor i zdrowotność. Odmiana DUKE zwyciężyła wśród roślin wysianych w optymalnym terminie (pomiędzy 15 a 31 sierpnia). DUKE uzyskał wynik 89% z najlepszymi ocenami we wszystkich parametrach (źródło: Sarah Kendall from ADAS YEN Network). Zwycięzcą we wszystkich kategoriach został plantator Stuart Russell z Lincolnshire.Źródło: https://www.yen.adas.co.uk/news/oilseed-yen-establishment-beauty-contest, 20.04.2021
Niemcy
Niemcy
Wyższe prognozowane zbiory rzepaku w sezonie 2021/22

International Grains Council (IGC) prognozuje w nadchodzącym roku gospodarczym wyższe zbiory rzepaku od czterech największych producentów na świecie - Kanady, UE, Chin i Indii. Konsumpcja pozostanie prawie niezmieniona. Według szacunków IGC oczekuje się, że światowa produkcja rzepaku wzrośnie z 70,4 mln ton w 2020/21 do 72,8 mln ton w 2021/22. IGC opiera tę prognozę na 2% wzroście globalnego areału oraz wzroście plonów. Oczekuje się, że światowe spożycie rzepaku na poziomie 72,9 mln ton zmniejszy się nieznacznie w porównaniu z rokiem poprzednim ze względu na silny popyt w Azji i Europie. Jednak pozostanie na wysokim poziomie.Źródło: https://www.ufop.de/biodiesel-und-co/biodiesel/grafik-der-woche/#kw14_2021, 20.04.2021
Kanada
Kanada
Kanada-większy eksport oleju

W 2020 roku Kanada wyeksportowała 3,4 miliona ton oleju rzepakowego, to o 7% więcej niż w minionym sezonie. Głównym powodem wzrostu jest silny popytu ze strony chińskich importerów, który wzrósł do 1,1 mln, czyli o 26% w porównaniu z 2019 r. USA zakupiły mniejszą ilość niż w roku poprzednim (1,7 mln ton) ale nadal są klientem numer jeden dla Kanady. Innymi ważnymi nabywcami były Korea Południowa, Chile i Meksyk. Unia Europejska kupiła 48 200 ton. jest to nietypowe, ponieważ UE od dwóch lat nie kupowała oleju rzepakowego z Kanady. Związane jest to z niższymi zbiorami rzepaku w UE-27. Ponadto kanadyjscy dostawcy oleju rzepakowego byli zachęcani do eksportu atrakcyjnymi cenami na rynku światowym.Źródło: https://www.ufop.de/biodiesel-und-co/biodiesel/grafik-der-woche/#kw13_2021 , 20.04.2021
POLSKA
POLSKA
Webinarium top agrar Polska&Rapool Polska

Ze względu na pandemię COVID-19 i obostrzenia sanitarne w lutym 2021 r. nie można było przeprowadzić tradycyjnych sześciu zimowych konferencji RAPOOL. Powstał zatem pomysł, aby wspólnie z top agrar Polska przygotować konferencję/webinarium. Założeniem było przedstawienie wszystkich najważniejszych elementów związanych z uprawą rzepaku. Konferencja nosiła tytuł „Jak profesjonalnie prowadzić uprawę rzepaku w warunkach zmieniających się warunków agrotechniczno-pogodowych”. Zaprezentowana została sytuacja na europejskim i światowym rynku rzepaku, najnowsze osiągniecia hodowli oraz nowe propozycje odmian rzepaku. Głównymi prelegentami byli znani naukowcy - praktycy, którzy przedstawili tematy dotyczące wiosennego nawożenia azotem oraz skutecznej ochrony roślin przed chorobami. Prof. Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu omówił zagadnie związane z efektywnością wykorzystania azotu oraz prowadzone wspólnie z firmą Rapool doświadczenia. Prof. Marek Korbas z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu wskazał na zagrożenia, którymi są choroby rzepaku oraz omówił jak można je skutecznie zwalczać. W webinarium udział wzięło 800 rolników, a post ze spotkania został obejrzany przez 18 tys. osób. Źródło: Rapool Polska, 20.04.2021
FRANCJA
FRANCJA
Rzepak po raz pierwszy od 2012 roku w notowaniach przekroczył 500 EUR

W notowaniach na giełdzie MATIF w dniu 02.03.2021 r. pierwszy raz od 2012 roku cena rzepaku osiągnęła ponad 500 EUR/t. Producenci, którzy posiadają jeszcze w magazynach rzepak powinni być zadowoleni, zwłaszcza że cena nadal rośnie i w połowie kwietnia wyniosła 507 EUR/t. Oznacza to, że rzeczywista cena obejmująca wszystkie dopłaty, szczególnie za zawartość tłuszczu powinna wynieść ponad 500 EUR/t. Uwzględniając bardzo wysoką zawartość tłuszczu w poprzednich zbiorach, wynoszącą 45%, plantatorzy często byli w stanie osiągać ceny wyższe nawet o 20 EUR/t. Uszkodzenia mrozowe, które wystąpiły przed 6 tygodniami, będą miały wpływ na ceny z tegorocznych zbiorów. Notowania średniookresowe na sierpień 2021 (giełda MATIF w Paryżu) aktualnie wynoszą 468 EUR/t.Źródło: https://www.yvoir.fr/view-34304-arvarticle.html?identifiant, 20.04.2021
Niemcy
Niemcy
Rzepak jest siedliskiem dla ptaków i innych zwierząt

Wokół plantacji rzepaku można zaobserwować zdecydowanie więcej owadów, które od połowy kwietnia do czerwca przyciągają żółto kwitnącymi i pachnącymi kwiatami, niż na polach zbóż i kukurydzy. Podobnie jest w przypadku ptaków. W sezonie lęgowym można zaobserwować ponad dwieście gatunków. Żółto kwitnące rośliny przyciągają również ssaki. W pobliżu możemy zauważyć sarny, jelenie, daniele i dziki. Także zające lubią przebywać na obrzeżach pól. Liście rzepaku odgrywają bardzo ważną rolę w odżywianiu saren - szczególnie wiosną. Lisy i borsuki budują nory w pobliżu plantacji.Źródło: Magazine “Vögel” Ausgabe 2/2021 , 20.04.2021