Mieszaniec z segmentu odmian odpornych na choroby wirusowe (TuYV)
Średni plon względny 125% wzorca (48,0 dt/ha)
Odmiana plastyczna względem stanowiska
Duży wigor początkowy i wysoka zdrowotność
Wysoka zawartość tłuszczu oraz dobra zimotrwałość

TEMPTATION F1 to propozycja odmiany z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy. Zdobyła zaufanie wśród plantatorów w różnych krajach Europy. Odmiana plastyczna, można ją uprawiać na stanowiskach od słabszych do dobrych. Doskonale radzi sobie z różnymi warunkami atmosferycznymi w trakcie wegetacji. Wyróżnia ją duży wigor w okresie jesiennym. Jest dobrym rozwiązaniem w przypadku opóźnienia siewów. Pomimo szybkiego początkowego wzrostu nie ma tendencji wynoszenia stożka wzrostu. Odporność na wirusa TuYV zapewnia jej optymalne zbudowanie rozety liściowej i dobre przygotowanie do przezimowania. Rośliny odporne na wyleganie. Dodatkową cechą podnoszącą jakość technologiczną jest wysoka zawartość tłuszczu w nasionach. TEMPTATION F1 to odmiana, która średniowcześnie kwitnie i dojrzewa. Przy tym warto zwrócić uwagę na bardzo szybkie wypełnianie łuszczyn, równomierne dojrzewanie i szybkie oddawanie wody, co ułatwia zbiór

TEMPTATION F1 - plonowanie w latach 2019-2021– średnio 457 kg więcej nasion  w porównaniu ze wzorcemory i zmniejsza ryzyko strat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wirus żółtaczki rzepy co o nim wiemy?

W ostatnich latach na polach plantatorów rzepaku pojawiła się choroba – wirus żółtaczki rzepy (Turnip yellows vius, TuYV), która zaczęła powodować duże straty. Rośliny porażone wirusem cechuje zahamowanie wzrostu, mniejsza liczba odgałęzień bocznych oraz nasion w łuszczynie. Pierwsze symptomy choroby możemy obserwować już jesienią na liściach. Są to początkowo jasne fioletowe przebarwienia na brzegach liści, które stopniowo obejmują całą blaszkę liściową, pamiętajmy jednak, że podobne objawy może powodować również niedobór azotu, fosforu czy reakcja na zastosowane środki ochrony roślin. Obecność wirusa w roślinie w konsekwencji prowadzi do utraty plonu. Ta choroba nie jest nowa, rozpoznano ją w 70 latach ubiegłego wieku. Jednak do tej pory nie była groźna z punktu widzenia gospodarczego.

                                                                                                                                                     

Co zatem zmieniło się, że wirus żółtaczki rzepy powoduje coraz większe straty?

Odpowiedź jest prosta, na plantacjach w kilku ostatnich sezonach pojawiły się mszyce czyli wektory przenoszące wirusa. Głównie mszyca brzoskwiniowa oraz mszyca kapuścina. Masowe pojawianie się wektorów choroby (mszyc) to konsekwencja wielu czynników, a głównie przebiegu pogody. Długie łagodne zimy sprzyjają rozwojowi mszyc, które dłużej żerują na roślinach i rozprzestrzeniają wirusa. Ponadto wprowadzenie zakazu stosowana zapraw neonikotynoidowych pośrednio wpłynęło na brak kontroli populacji tych szkodników.

Aby jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie czy nasze rośliny porażone są wirusem żółtaczki rzepy należy wykonać test serologiczny DAS-ELISA. Test taki wykonywany jest w Klinice Chorób Roślin w Instytucie Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu.

TEMPTATION F1 – odmiana sprawdza się w różnych regionach Polski dając stabilne i wysokie plony. Doskonale radzi sobie w sytuacji kiedy występują stresy biotyczne i abiotyczne. Sprawdza się w warunkach wprowadzanych ograniczeń w stosowaniu nawozów i środków ochrony roślin. Tylko najlepsze odmiany, a takie oferuje hodowla Rapool,  będą od samego początku budowały biomasę i „programowały” przyszły plon. W przypadku rzepaku należy pamiętać, że już w okresie jesiennym tworzone są zawiązki rozgałęzień bocznych, a ich ilość uzależniona jest od ilości liści w rozecie. Odmiana TEMPTATION F1 posiada gen odporności na TuYV w związku z tym nie traci energii na zwalczanie wirusa ale od samego początku ukierunkowana jest na tworzenie podwalin plonu. W ostatnim czasie mogliśmy zaobserwować, że w wyniku niesprzyjających warunków pogodowych niektóre odmiany reagowały spadkiem zawartości tłuszczu w nasionach. Miało to wpływ na pogorszenie wartości technologicznej. Jak pokazują badania prowadzone przez COBORU odmiana TEMPTATION F1 w ostatnich latach wykazywała zawartości tłuszczu znacznie przewyższające wzorzec.

Dodatkowym atutem odmiany TEMPTATION F1 jest możliwość wysiewu w opóźnionych terminach. W prowadzonych doświadczeniach z terminami siewu i dawkami wiosennymi azotu odmiana ta plonuje najwyżej przy obniżonej dawce azotu w ultra opóźnionym terminie siewu.

 TEMPTATION F1 -  wpływ terminu siewu, odmiany i dawki azotu na wysokość plonu

120 kg N/ha (wiosna)

 

 

 

 

 

Profil odmiany


VideoReferencje


Marta Spytek, Doradca
handlowy, Polska południowo-wschodnia


„Uprawa  rzepaku  wymaga dużego nakładu pracy i środków, dlatego tak ważny jest dobór odpowiedniej odmiany do stanowiska, agrotechniki oraz preferencji rolnika.  Temptation F1
już po pierwszym sezonie uprawy na polach produk cyjnych zdobyła zaufanie wśród plantatorów, wiele gospodarstw zwiększyło zasiewy tej odmiany.  Wyróżnia się wysokim i stabilnym plonem zarówno na glebach ciężkich jak i na mozaikach glebowych na
których jest duże zagrożenie skrajnymi warunkami w całym okresie wegetacji.  Po żniwach otrzymałam bardzo dużo pozytywnych informacji od klientów dotyczących zaolejenia.  Zarówno badania jak i sygnały od rolników oraz liczne informacje ze skupów płodów rolnych potwierdzają, że Temptation F1 wyróżnia się szczególnie wysoką zawartością oleju.  Równomierne dojrzewanie oraz szybkie oddawanie wody ułatwiają zbiory.  Polecam odmianę Temptation F1, ponieważ gwarantuje ona wysokie plony w różnych warunkach
pogodowych, również na słabszych stanowiskach.”