wysoka odporność na najczęściej występujące rasy kiły kapusty
pewna i sprawdzona odmiana w praktyce rolniczej
równomiernie dojrzewająca w strukturze łanu

CROME F1 to propozycja z segmentu odmian o wysokiej odporności na najczęściej występujące  rasy kiły kapusty. Sprawdzona na polach uprawnych z dużą presją kiły na terenie Polski i Niemiec. CROME F1 charakteryzuje się szybkimi wschodami i wysokim wigorem poczatkowym. Średni plon bezwzględny w doświadczeniach rozpoznawczych CCA  w latach 2019- 2022 roku 43,7 dt/ha. Wczesne kwitnienie oraz średniowczesne dojrzewanie. Odmiana zalecana do uprawy na terenie całego kraju gdzie stwierdzono obecność kiły kapusty.

Profil odmiany


Referencje


Krzysztof Chojnowski, Doradca,  Polska północno-wschodnia,  w firmie Rapool od 2006 r. Krzysztof Chojnowski, Doradca, Polska północno-wschodnia, w firmie Rapool od 2006 r.
Na terenie Polski północno-wschod- niej, z  roku na rok, coraz bardziej zauważalny jest problem porażenia roślin rzepaku przez kiłę kapusty. Sprawcą tej choroby jest pierwotniak Plasmodiophora brassicae, który powoduje uszkodzenia systemu korzeniowego roślin. Na korzeniach tworzą się guzy i narośla, które po pewnym czasie gniją i rozpadają się, a roślina zamiera. Kiła kapusty zwana jest chorobą „płodozmianową”. Jej zwalczanie chemiczne jest jedynie półśrodkiem. Podstawą jest szeroko rozumiana agrotechnika, m.in. wybór odpowiedniej odmiany. Tylko wielo- letnia przerwa w uprawie i wysiew odmian o  zwiększonej tolerancji może ograniczyć występowanie kiły. Firma Rapool jako pierwsza wyszła naprzeciw temu problemowi i wpro- wadziła na rynek „historyczną”, znaną Państwu odmianę – Mendel. Obecnie w  naszej ofercie znajdują się dwie odmiany, nowej generacji – Croquet F1 i Crome F1. Odmiany te wykazują wysoką tolerancję na specyficzne rasy kiły kapusty, mają bardzo dobrze rozwinięty system korzeniowy i dobrze wchodzą w okres wegetacji jesiennej. Obydwie odmiany sprawdzają się w optymalnych i opóź- nionych terminach siewu. Wyróżnia je późniejszy start wiosenny, dzięki któremu nie są narażona na wiosenne przymrozki, które w rejonie Polski pół- nocno-wschodniej występują bardzo często. Polecam odmiany Croquet F1 i Crome F1 bo dzięki nim odkryjecie Państwo rzepak na nowo.