Czołowe lokaty w badaniach rejestrowych i PDO - średni plon względny 2021-2023 – 106% wzorca!!!

Możliwy wczesny wysiew w zależności od przebiegu warunków pogodowych, wysokie początkowe tempo rozwoju

Bardzo wysoka zawartość i plon oleju

Rośliny średniej wysokości i wysokiej odporności na wyleganie

Wysoka tolerancja na choroby (zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych)

Średniowczesne kwitnienie i dojrzewanie.

Rejstracja 2016 r.

 

LUMEN F1 Plon wzgledny nasion w latach 2021 - 2023