LUMEN F1 - ... lider w rzepaku jarym

Czołowe lokaty w badaniach rejestrowych i PDO - średni plon względny 2014-2021 – 119% wzorca!!!

Możliwy wczesny wysiew w zależności od przebiegu warunków pogodowych, wysokie początkowe tempo rozwoju

Bardzo wysoka zawartość i plon oleju

Rośliny średniej wysokości i wysokiej odporności na wyleganie

Wysoka tolerancja na choroby (zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych)

Średniowczesne kwitnienie i dojrzewania

Rejstracja 2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Źródło: COBORU, badania PDO, średnia 2014-2021