Jedyna odmiana jara w Europie o podwyższonej odporności  na najczęściej występujące rasy kiły kapusty.

Łączy w sobie nie tylko odpornością na kiłę ale również doskonały potencjał plonotwórczy i średnią zawartość oleju.

Czołowe lokaty w badaniach rejestrowych średni plon względny  – 110% wzorca

Wysoki wigor początkowy.

Rośliny wysokie o dobrej odporności na wyleganie.

Odmiana późna w kwitnieniu i dojrzewaniu.

Rejstracja 2015 r.

Źródło: COBORU, badania rejestrowe, PDO, 2013-2021