Odmiana mieszańcowa zarejestrowana w 2020 roku. Posiada gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) oraz odporność na suchą zgniliznę kapustnych - RLM 7.

Dostępna w sieci dystrybucyjnej firmy

AGROLOK Sp. z o.o.

Profil odmiany


Video