Odmiana mieszańcowa zarejestrowana w 2024 roku. Posiada gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) 

Dostępna w sieci dystrybucyjnej firmy WIALAN Langer i Wiatr spółka jawna

Profil odmiany