Odmiana mieszańcowa zarejestrowana w 2019 r. Posiada odporność na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) oraz nowy rodzaj odporności na suchą zgniliznę kapustnych gen RLMS (dawniej APR37)
Dostępna w sieci dystrybucyjnej firmy Chemirol sp. z o.o.

Profil odmiany