Odmiana mieszańcowa zarejestrowana w 2024 r. Odmiana z podwyższona odpornością na najczęściej występujące rasy kiły kapusty. Posiada geny odporności na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) oraz suchą zgniliznę kapustnych (RLM7).

Dostępna w sieci dystrybucyjnej firmy WIALAN Langer i Wiatr spółka jawna

 

 

Profil odmiany