Odmiana mieszańcowa zarejestrowana w 2015 roku.
Dostępna w sieci dystrybucyjnej firmy
Chemirol sp. z o.o.

Profil odmiany