Bardzo dobry wigor, nadaje się do wczesnego wysiewu, wysokie początkowe tempo rozwoju

Plon względny w badaniach CCA w 2022 r. - 112% wzorca

Bardzo wysoka zawartość i plon oleju

Rośliny średniej wysokości, odporne na wyleganie

Wysoka tolerancja na choroby

Średniowczesne kwitnienie i dojrzewanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żródło: Badania COBORU, 2022