mieszaniec efektywnie wykorzystujący dostępny azot
wysoko plonuje w warunkach ograniczonej podaży azotu
0dporność na choroby: wirusowe – gen TuYV oraz grzybowe – gen RLM7
średni plon w badaniach rejestrowych 51,1 dt/ha
Duży wigor początkowy i wysoka zdrowotność


JUREK F1 to nowa propozycja odmiany mieszańcowej efektywnie wykorzystującej zastosowany wiosną azot. Na stanowiskach o uregulowanym odczynie i co najmniej średnich zasobnościach w składniki pokarmowe potrafi wysoko plonować przy obniżonych dawkach azotu. Odmiana o wysokiej zdrowotności. Łączy dwie kluczowe odporności na choroby grzybowe i wirusowe. Posiada gen RLM7, który zabezpiecza przed Phomą oraz gen TuYV zabezpieczający przed wirusem żółtaczki rzepy. . Adaptuje się do zmiennych warunków glebowych, wysoko plonuje zarówno na stanowiskach słabszych oraz dobrych. Radzi sobie z różnymi  warunkami  atmosferycznymi, wyróżnia ją duży wigor w okresie jesiennym. Doskonale sprawdza się w opóźnionych terminach siewu.  Charakteryzuje się dobrą zimotrwałością oraz wysoką zawartością oleju w nasionach.

JUREK F1 to odmiana, która wcześnie zakwita i średniowcześnie dojrzewa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUREK F1 to mieszaniec, który na stanowiskach o dobrej kulturze może być uprawiany w systemie „low input”. Efektywnie pobiera, transportuje i przetwarza dostępny w glebie azot. Potrafi wysoko plonować przy obniżonych wiosennych dawkach azotu. Sprawdza się w optymalnych jak i opóźnionych terminach siewu. Prowadzone doświadczenia potwierdzają wysoką efektywność przetwarzania azotu w plon, widać to szczególnie przy niższych poziomach nawożenia.

JUREK F1 to odmiana, która wyróżnia się pakietem cech odpowiadających szczególnie za kondycję w okresie budowania plonu. Zaliczamy do nich wysoką tolerancję na verticillium oraz odporność na phomę (RLM7).

 

 

 

 

 

Profil odmiany


VideoReferencje


Dr. Carsten Oertel

Dr. Carsten Oertel

dr Carsten Oertel, Hodowca DSV/RAPOOL, Niemcy

JUREK charakteryzuje się dużym wigorem i szybkim rozwojem jesiennym, potwierdzają to wyniki naszych doświadczeń z późnym siewem w sezonie 2020/21. Wiosną rozpoczyna bardzo szybko wegetację, cechuje ją wysoka dynamika wzrostu. Jurek rozpoczyna wcześnie kwitnienie, a dojrzewa średnowcześnie. Zapewnia to długi ...

dr Carsten Oertel, Hodowca DSV/RAPOOL, Niemcy

JUREK charakteryzuje się dużym wigorem i szybkim rozwojem jesiennym, potwierdzają to wyniki naszych doświadczeń z późnym siewem w sezonie 2020/21. Wiosną rozpoczyna bardzo szybko wegetację, cechuje ją wysoka dynamika wzrostu. Jurek rozpoczyna wcześnie kwitnienie, a dojrzewa średnowcześnie. Zapewnia to długi okres wypełniania łuszczyn i wysokie plonowanie. Odmianę cechuje bardzo dobra odporność na wyleganie i wysoka zdrowotność w okresie dojrzewania szczególnie na verticillium i phomę (RLM7). Wykazano to w oficjalnych doświadczeniach w Czechach. Pakiet cech uzupełnia odporność na TuYV. Jesienią zalecamy standardowy zabieg regulatorami wzrostu w celu zapewnienia zimotrwałości.