mieszaniec efektywnie wykorzystujący dostępny azot
wysoko plonuje w warunkach ograniczonej podaży azotu
0dporność na choroby: wirusowe – gen TuYV oraz grzybowe – gen RLM7
średni plon w badaniach COBORU (2021-2023) 50,3 dt/ha
Duży wigor początkowy i wysoka zdrowotność


JUREK F1 to nowa propozycja odmiany mieszańcowej efektywnie wykorzystującej zastosowany wiosną azot. Na stanowiskach o uregulowanym odczynie i co najmniej średnich zasobnościach w składniki pokarmowe potrafi wysoko plonować przy obniżonych dawkach azotu. Odmiana o wysokiej zdrowotności. Łączy dwie kluczowe odporności na choroby grzybowe i wirusowe. Posiada gen RLM7, który zabezpiecza przed Phomą oraz gen TuYV zabezpieczający przed wirusem żółtaczki rzepy. . Adaptuje się do zmiennych warunków glebowych, wysoko plonuje zarówno na stanowiskach słabszych oraz dobrych. Radzi sobie z różnymi  warunkami  atmosferycznymi, wyróżnia ją duży wigor w okresie jesiennym. Doskonale sprawdza się w opóźnionych terminach siewu.  Charakteryzuje się dobrą zimotrwałością oraz wysoką zawartością oleju w nasionach.

JUREK F1 to odmiana, która wcześnie zakwita i średniowcześnie dojrzewa.

 

JUREK F1 to mieszaniec, który na stanowiskach o dobrej kulturze może być uprawiany w systemie „low input”. Efektywnie pobiera, transportuje i przetwarza dostępny w glebie azot. Potrafi wysoko plonować przy obniżonych wiosennych dawkach azotu. Sprawdza się w optymalnych jak i opóźnionych terminach siewu. Prowadzone doświadczenia potwierdzają wysoką efektywność przetwarzania azotu w plon, widać to szczególnie przy niższych poziomach nawożenia.

JUREK F1 to odmiana, która wyróżnia się pakietem cech odpowiadających szczególnie za kondycję w okresie budowania plonu. Zaliczamy do nich wysoką tolerancję na verticillium oraz odporność na phomę (RLM7).

 

 

 

 

 

 

Profil odmiany


VideoReferencje


TOMASZ BADURSKI

TOMASZ BADURSKI

Doradca RAPOOL Polska, Polska południowa

Jurek to  odmiana mieszańcowa rzepaku firmy RAPOOL, która w ostatnich dwóch sezonach wyróżnia się na polach południowej Polski. Zarówno pod względem plonowania jak i bardzo wysokiej zdrowotności roślin. Wynika ona z posiadanych genów odporności na suchą zgniliznę kapusty /RLM7/ oraz wirusa żółtaczki rzepy /TuYV/. Cechuje się również polową tolerancją na verticilium. Pakiet zdrowotnościowy oraz duży wigor i szybki rozwój jesienny  spowodował bardzo dobre dopasowanie się jej do zmiennych  warunków atmosferycznych naszego kraju. Przełożyło się to na wysokie plony zarówno na dobrych jak i słabszych stanowiskach. Jest odmianą efektywnie wykorz ...

Doradca RAPOOL Polska, Polska południowa

Jurek to  odmiana mieszańcowa rzepaku firmy RAPOOL, która w ostatnich dwóch sezonach wyróżnia się na polach południowej Polski. Zarówno pod względem plonowania jak i bardzo wysokiej zdrowotności roślin. Wynika ona z posiadanych genów odporności na suchą zgniliznę kapusty /RLM7/ oraz wirusa żółtaczki rzepy /TuYV/. Cechuje się również polową tolerancją na verticilium. Pakiet zdrowotnościowy oraz duży wigor i szybki rozwój jesienny  spowodował bardzo dobre dopasowanie się jej do zmiennych  warunków atmosferycznych naszego kraju. Przełożyło się to na wysokie plony zarówno na dobrych jak i słabszych stanowiskach. Jest odmianą efektywnie wykorzystującą podany wiosną azot. Doskonale sprawdza się w opóźnionych terminach siewu.