odmiana o podwyższonej odporności na najczęściej występujące rasy kiły kapusty
posiada gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV)
wysoka tolerancja polowa na suchą zgniliznę kapustnych i Verticillium
odporna na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion

Czy można uprawiać rzepak w przypadku wystąpienia kiły kapusty?

Kiła kapusty to coraz większe zagrożenie w uprawie rzepaku.  Przyczyny występowania tej choroby to najczęściej nieuregulowany odczyn gleby (brak wapnowania), krótki płodozmian, czyli zbyt częste pojawianie się w nim rzepaku.  Sprawcą choroby jest pierwotniak Plasmodiophora brassicae.  Objawy widoczne są na korzeniach.  Wczesne infekcje prowadzą do poważanego uszkodzenia systemu korzeniowego, a w konsekwencji do zamierania roślin.  Z zarodników przetrwalnikowych w glebie wykluwają się zarodniki pływkowe, które infekują najpierw korzenie włośnikowe, a później skórkę korzenia.  Tam pojawiają się w charakterystycznych naroślach korzeniowych miliony nowych zarodników przetrwalnikowych.  Metodą walki z patogenem jest zwalczanie samosiewów, wapnowanie oraz odpowiedni płodozmian.  W przypadku, gdy chcemy uprawiać rzepak, a pole jest porażone kiłą, jedynym rozwiązaniem jest wysiew odmian o podwyższonej odporności na najczęściej występujące rasy kiły kapusty.

 

CROCANT F1 to najnowszy mieszaniec z podwyższoną odpornością na najczęściej występujące rasy kiły kapusty. Charakteryzuje się wysoką dynamiką wzrostu na początku wegetacji. W okresie jesiennym szybko buduje biomasę i „programuje” podstawy pod przyszły plon. Innowacją w przypadku tej odmiany jest wprowadzenie genu odporności na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Silny, głęboki system korzeniowy sprawia, że CROCANT F1 jest tolerancyjny na okresowe niedobory wody. Wysokie plonowanie w doświadczeniach COBORU.

Średni plon względny w latach 2021 - 2023 - 103% wzorca (48,1 dt/ha). CROCANT F1 to odmiana średniopóźna w kwitnieniu i dojrzewaniu.

 

Profil odmiany


VideoReferencje


KRZYSZTOF CHOJNOWSKI

KRZYSZTOF CHOJNOWSKI

Doradca handlowy, Polska północno-wschodnia

W Polsce od wielu lat notuje sie narastajacy problem wystepowania kiły kapusty. Wymusza ona koniecznosc zakupu nasion o podwyzszonej odpornosci na te choro-be. Wczesniej odmiany kiłoodporne plonowały gorzej od pozostałych. Rozwój hodowli spowo-dował powstanie nowego, nieporównywal-nego do wczesniejszych, wymiaru jakosci odmian z segmentu kiłowego. Swietnym rozwiazaniem sa wysokoplonujace odmiany: CROCANT oraz CROTORA. To odmiany sprawdzone na polskich plantacjach, głównie w regionie północno--wschodnim kraju gdzie kiła jest sporym zagroze-niem oraz u zachodnich sasiadów. Nasze odmiany pozwalaja ...

Doradca handlowy, Polska północno-wschodnia

W Polsce od wielu lat notuje sie narastajacy problem wystepowania kiły kapusty. Wymusza ona koniecznosc zakupu nasion o podwyzszonej odpornosci na te choro-be. Wczesniej odmiany kiłoodporne plonowały gorzej od pozostałych. Rozwój hodowli spowo-dował powstanie nowego, nieporównywal-nego do wczesniejszych, wymiaru jakosci odmian z segmentu kiłowego. Swietnym rozwiazaniem sa wysokoplonujace odmiany: CROCANT oraz CROTORA. To odmiany sprawdzone na polskich plantacjach, głównie w regionie północno--wschodnim kraju gdzie kiła jest sporym zagroze-niem oraz u zachodnich sasiadów. Nasze odmiany pozwalaja uprawiac rzepak w warunkach zagrozenia choroba. Najnowszym odkryciem w segmencie kiłoodpor-nych jest odmiana CREATE, która posiada szersze niz dotychczaso-we spektrum odpornosci na rasy kiły kapusty.