odmiana o podwyższonej odporności na najczęściej występujące rasy kiły kapusty
posiada gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV)
wysoka tolerancja polowa na suchą zgniliznę kapustnych i Verticillium
odporna na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion

Czy można uprawiać rzepak w przypadku wystąpienia kiły kapusty?

Kiła kapusty to coraz większe zagrożenie w uprawie rzepaku.  Przyczyny występowania tej choroby to najczęściej nieuregulowany odczyn gleby (brak wapnowania), krótki płodozmian, czyli zbyt częste pojawianie się w nim rzepaku.  Sprawcą choroby jest pierwotniak Plasmodiophora brassicae.  Objawy widoczne są na korzeniach.  Wczesne infekcje prowadzą do poważanego uszkodzenia systemu korzeniowego, a w konsekwencji do zamierania roślin.  Z zarodników przetrwalnikowych w glebie wykluwają się zarodniki pływkowe, które infekują najpierw korzenie włośnikowe, a później skórkę korzenia.  Tam pojawiają się w charakterystycznych naroślach korzeniowych miliony nowych zarodników przetrwalnikowych.  Metodą walki z patogenem jest zwalczanie samosiewów, wapnowanie oraz odpowiedni płodozmian.  W przypadku, gdy chcemy uprawiać rzepak, a pole jest porażone kiłą, jedynym rozwiązaniem jest wysiew odmian o podwyższonej odporności na najczęściej występujące rasy kiły kapusty.

 

CROCANT F1 to najnowszy mieszaniec z podwyższoną odpornością na najczęściej występujące rasy kiły kapusty. Charakteryzuje się wysoką dynamiką wzrostu na początku wegetacji. W okresie jesiennym szybko buduje biomasę i „programuje” podstawy pod przyszły plon. Innowacją w przypadku tej odmiany jest wprowadzenie genu odporności na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Silny, głęboki system korzeniowy sprawia, że CROCANT F1 jest tolerancyjny na okresowe niedobory wody. Wysokie plonowanie w doświadczeniach COBORU.

Średni plon względny w latach 2020-2022 – 120% wzorca (48,7 dt/ha). CROCANT F1 to odmiana średniopóźna w kwitnieniu i dojrzewaniu.

Profil odmiany


VideoReferencje


Dariusz Łopata,   Doradca handlowy, woj. zachodniopomorskie/pomorskie

Dariusz Łopata, Doradca handlowy, woj. zachodniopomorskie/pomorskie

Dariusz Łopata,  
Doradca handlowy, woj. zachodniopomorskie/pomorskie

Teren, na którym pracuję, czyli województwa zachodniopomorskie i pomorskie, są najbardziej zagrożone występowaniem kiły kapusty w uprawach rzepaku. Porażone korzenie rzepaku mają ograniczone zdolności przewodzenia wody i składników pokarmowych, wskutek czego rośliny rozwijają się powoli, często więdną i wreszcie zamierają. W rezultacie prowadzi to do dużych strat w plonie. Wśród rolników panuje przekonanie, że odmiany kiłoodporne znacznie gorzej plonują, jednak ze względu na stały postęp hodowlany są one w stanie plonować na poziomie konwencjonalnych mieszańców. W nadchodzącym sezonie chciałbym zapropon ...

Dariusz Łopata,  
Doradca handlowy, woj. zachodniopomorskie/pomorskie

Teren, na którym pracuję, czyli województwa zachodniopomorskie i pomorskie, są najbardziej zagrożone występowaniem kiły kapusty w uprawach rzepaku. Porażone korzenie rzepaku mają ograniczone zdolności przewodzenia wody i składników pokarmowych, wskutek czego rośliny rozwijają się powoli, często więdną i wreszcie zamierają. W rezultacie prowadzi to do dużych strat w plonie. Wśród rolników panuje przekonanie, że odmiany kiłoodporne znacznie gorzej plonują, jednak ze względu na stały postęp hodowlany są one w stanie plonować na poziomie konwencjonalnych mieszańców. W nadchodzącym sezonie chciałbym zaproponować Państwu nasze odmiany rzepaku z podwyższoną odpornością na najczęściej występujące rasy
kiły, a szczególnie odmianę Crocant, którą z sukcesem wprowadziliśmy na pola w ubiegłym roku. W pakiecie cech posiada ona odporność na TuYV oraz tolerancję na verticillium.