Odmiana mieszańcowa zarejestrowana w UE. Posiada gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV), suchą zgniliznę kapustnych - gen RLM 7 oraz wysoką odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion (pod shatter resistance).

Dostępna w sieci dystrybucyjnej firmy 

PROCAM Polska Sp. z o.o.

Profil odmiany