Nowa odmiana mieszańcowa zarejestrowana w 2023 roku. Posiada gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) oraz odporność na suchą zgniliznę kapustnych RLM7.

Dostępna w sieci dystrybucyjnej firmy
Chemirol sp. z o.o.

Profil odmiany