nowy mieszaniec dostosowany do zmieniających się warunków uprawy
wysoko i stabilnie plonuje niezależnie od stresów środowiskowych
odporność na choroby: wirusowe – gen TuYV oraz grzybowe – gen RLM7
odmiana odporna na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion
średni plon względny (2022-2023) 108% wzorca (49,1 dt/ha)

 

BERNSTEIN F1 to propozycja nowej odmiany mieszańcowej, która posiada pełen pakiet odporności. Hodowcy zadbali aby odmiana była odporna na choroby grzybowe i wirusowe. Posiada odporność na suchą zgniliznę kapustnych – gen RLM7 oraz gen TuYV zabezpieczający ją przed wirusem żółtaczki rzepy.

Odmiana adaptuje się różnych warunków glebowych. Bardzo dobrze plonuje zarówno na stanowiskach słabszych jak i dobrych i bardzo dobrych. Potwierdzeniem tego są prowadzone przez COBORU doświadczenia rejestrowe.

 

BERNSTEIN F1 charakteryzuje się dużym wigorem w okresie jesiennym. Może być wysiewany w opóźnionych terminach. Dynamicznie buduje system korzeniowy i rozetę liściową tym samym programuje podstawy pod przyszłe plony. BERNSTEIN F1 wyróżnia się bardzo wysoką zimotrwałością, potwierdzają to badania prowadzone w warunkach surowego klimatu kontynentalnego w Estonii.

 

 

BERNSTEIN F1 posiada multipakiet odporności, co zapewnia bardzo wysoką zdrowotność szczególnie w okresie wypełniania nasion. Odmiana o dużej odporności na wyleganie, co w połączeniu z cechą pod shatter resistance zabezpiecza przed stratami spowodowanymi pękaniem i osypywaniem się nasion.

 

 

 

Profil odmiany


Referencje


SIMON KROEGER

SIMON KROEGER

RAPOOL-RING, Niemcy

Ostatnie lata to łagodne zimy i niemal całkowity brak uszkodzeń mrozowych. Trudno jest zatem oceniać przydatność odmian pod kątem zimotrwałości. W minionym sezonie 2022/23 w Estonii i Szwecji wystąpiły ekstremalnie ciężkie warunki zimowe, które pozwoliły ocenić tą cechę. Odmiana BERNSTEIN wyróżniła się najniższymi ocenami uszkodzeń zimowych i najlepszą zimotrwałością w trudnych kontynentalnych warunkach uprawy.. Oprócz zimotrwałości BERNSTEIN to wielocechowy mieszaniec rzepaku ozimego z odpornością na TuYV, RLM7 i pod shatter resistance. Cechy te prowadzą do wysokiego potencjału plonowania z wysokiej zawartości oleju. BERNSTEIN ma silny w ...

RAPOOL-RING, Niemcy

Ostatnie lata to łagodne zimy i niemal całkowity brak uszkodzeń mrozowych. Trudno jest zatem oceniać przydatność odmian pod kątem zimotrwałości. W minionym sezonie 2022/23 w Estonii i Szwecji wystąpiły ekstremalnie ciężkie warunki zimowe, które pozwoliły ocenić tą cechę. Odmiana BERNSTEIN wyróżniła się najniższymi ocenami uszkodzeń zimowych i najlepszą zimotrwałością w trudnych kontynentalnych warunkach uprawy.. Oprócz zimotrwałości BERNSTEIN to wielocechowy mieszaniec rzepaku ozimego z odpornością na TuYV, RLM7 i pod shatter resistance. Cechy te prowadzą do wysokiego potencjału plonowania z wysokiej zawartości oleju. BERNSTEIN ma silny wigor jesienią, co pozwala na późniejsze terminy siewu, średniowczesny początek kwitnienia i dojrzałości z bardzo dobrą tolerancją na wyleganie przy dobrej zdolności do zbioru.