Łączy w sobie nie tylko odporność na kiłę, ale również doskonały potencjał plonotwórczy i średnią zawartość oleju
Zajmuje czołowe lokaty w badaniach rejestrowych i PDO
Wysoki wigor początkowy
Rośliny wysokie o dobrej odporności na wyleganie
Odmiana późna w kwitnieniu i dojrzewaniu

MENTHAL F1 - plony względne w latach 2021-2023