Monitoring szkodników

W związku z rozprzestrzenianiem się wiosennych szkodników rzepaku chcielibyśmy Państwa prosić o pomoc w ich monitoringu. Chcemy określić regiony, w których z największym nasileniem występują takie szkodniki jak: chowacz brukwiaczek oraz słodyszek rzepakowy. Te dane pomogą w ustaleniu skutecznej długoterminowej optymalizacji ich zwalczania. Określenie aktywności szkodników najlepiej wykonać wykorzystując wcześnie wystawione żółte naczynia (temperatura gleby 5-6oC). Na dużych polach należy wystawić kilka naczyń, ustawić je na brzegach pola, skraju lasu itp. Wprowadź swoje dane tylko wtedy, gdy zaobserwowałeś dużą presję ze strony szkodników. Wprowadzone informacje zostaną wyświetlone na mapie. Uczestnicy akcji mogą bezpłatnie zamówić żółte naczynie do monitoringu (do wyczerpania zapasów). Prosimy o przesłanie wiadomości podając pełny adres wysyłki wraz telefonem na adres rapool@rapool.pl.

Zaznacz swoją lokalizację za pomocą myszki. W tym celu znajdź ją na mapie, a następnie kliknij. Jeśli zajdzie potrzeba ustaw znacznik w dokładnej pozycji.
Aby uzyskać podgląd jaka jest presja agrofagów w Twoim regionie wybierz przycisk z nazwą właściwego szkodnika.

Chowacz brukwiaczek (Ceutorhynchus napi Gyll.)

Słodyszek rzepakowy

Nanieś dane:

Kliknij odpowiednie poziomy porażenia przez poszczególne agrofagi. Możliwa jest również jedna odpowiedź, nie musisz uwzględniać obu szkodników..Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Klikając przycisk Nanieś na mapę, wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych w celu dostarczenia mi zindywidualizowanych informacji dostosowanych do moich potrzeb. Mogę odwołać swoją zgodę w całości lub w części w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.